Tornar enrere
11 octubre — 2023
Informe – Trastorn negativista desafiant des de l’edat preescolar a l’adolescència: Factors de risc i vulnerabilitat. Informe difusió Projectes I+D
Publicacions

Aquest informe conté una síntesi de les tasques realitzades a la Unitat d’Epidemiologia i de Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona durant els anys 2010 a 2021 als quatre projectes I+D finançats per a portar a terme aquest estudi longitudinal.

En primer lloc es descriuen les característiques del negativisme desafiant, objecte d’estudi del projecte. A continuació es presenten els objectius i la metodologia de l’estudi. Els resultats descriptius de psicopatologia, funcionament, factors de vulnerabilitat i factors de risc es mostren en els grups amb i sense negativisme desafiant. Seguidament, es mostra l’evolució dels comportaments negativistes informats per pares i per professors i es llisten les principals conclusions de l’estudi.

L’informe inclou dos annexes. El primer recull les taules numèriques dels resultats presentats a les gràfiques,. El segon, reuneix els descriptius estadístics del instruments d’avaluació utilitzats estratificats per sexe, nivell socioeconòmic i tipus d’escola. L’informe de difusió es veu acompanyat de dues publicacions independents que ofereixen pautes pel maneig dels comportaments desafiants tant per pares com per professors: Alumnat desafiant i negativista: Guia per a docents [Alumnado desafiante y negativista: Guía para docentes] i Fills desafiants i negativistes: Guia per a famílies [Hijos desafiantes i negativistas: Guía para famílies.