Infants i adolescents

Ens adrecem a qualsevol persona que necessiti ajuda per gestionar les emocions, per dirigir la pròpia conducta cap a objectius saludables, per adaptar-se al seu entorn acadèmic, professional, familiar o social; que necessiti trobar solucions a situacions que li estan generant malestar o que requereixi d’un diagnòstic fiable i un tractament eficaç. L’actuació coordinada del nostre equip interdisciplinari permet abordar adequadament cada necessitat per millorar la salut emocional i el benestar psicològic. A la Fundació Institut de Psicologia ens preocupem per les persones en tots els moments de creixement vital, amb el compromís d’atendre’t el més aviat possible.

La infantesa

és l’etapa més intensa del desenvolupament de la persona, l’època d’un creixement físic i biològic més gran i de formar-se tant a nivell intel·lectual com social i emocional.

En aquestes edats, els infants tenen una gran capacitat d’aprendre, és quan adquireixen els aprenentatges i els coneixements més bàsics i essencials: parlar, llegir, escriure, comptar, etc. És l’hora d’iniciar-se en les relacions de grup, d’aprendre a comunicar-se, establir lligams, començar a valorar les pròpies capacitats i limitacions. També és el moment de rectificar hàbits i comportaments inadequats i de consolidar els que són positius. L’assoliment dels aprenentatges o el desenvolupament físic i emocional correcte són algunes de les inquietuds de la família envers els fills. Quan es detecten dificultats significatives en algun d’aquests àmbits cal disposar de l’ajuda necessària de professionals qualificats per poder fer una adequada avaluació diagnòstica a nivell psicològic i/o psicopedagògic i dissenyar la millor intervenció.

Els adolescents

es troben en una etapa vital de gran transcendència on transiten de la infantesa a l’adultesa. Experimenten canvis físics i psicològics que tenen un impacte en tots els àmbits de la seva vida, la seva capacitat cognoscitiva els permet una capacitat d’anàlisi i abstracció més gran, senten les emocions amb més intensitat, cerquen la pròpia identitat i reelaboren la relació amb els adults de referència: per una banda, els necessiten i, per l’altra, volen més independència i se n’allunyen.

Els grups d’iguals i els amics passen a ser referents necessaris i importants. Els dubtes i les incerteses són característiques d’aquesta època, l’adolescent ha de descobrir qui és, el tipus de persona que vol ser i iniciar el camí per trobar el seu lloc al món. Sovint, en aquesta etapa, els joves se senten desorientats i insegurs, i les seves famílies també.
Els psicòlegs infantojuvenils som professionals especialitzats amb coneixements i capacitat per orientar infants, adolescents i famílies en el procés de creixement, proporcionant estratègies eficaces per fer front a qualsevol dificultat que es pugui presentar. Per això, sempre treballem amb l’infant o l’adolescent i també amb la seva família.
Així mateix, disposem de tots els serveis que puguin caldre per realitzar una intervenció global, centralitzada, interdisciplinària i coordinada entre tots els professionals implicats, incloent els centres escolars.

Unitat del Neurodesenvo-lupament

A la Unitat del Neurodesenvolupament comptem amb un equip interdisciplinari de professionals especialitzats a detectar, avaluar i tractar el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, els Trastorns de l’Aprenentatge, els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme i el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual, entre d’altres.

+ info

Unitat de Comunicació, Llenguatge i Logopèdia

En aquesta unitat atenem nens i nenes que, en el procés de desenvolupament de la parla i el llenguatge, presenten dificultats en l’articulació dels sons i persones que presenten algun trastorn de la comunicació.

+ info

Suport psicopedagògic

El suport psicopedagògic o les reeducacions psicopedagògiques estan dirigides a infants i adolescents que presenten dificultats en els aprenentatges, en la conducta i/o en la motivació envers les tasques escolars i l’estudi.

+ info

Alteracions de conducta

Les alteracions conductuals suposen un estrès important per a les famílies i són un factor de risc per al desenvolupament normatiu d’infants i joves.

+ info

Alteracions emocionals

Hi ha ocasions que apareixen estats persistents on la tristesa i la por s’instal·len en la nostra vida provocant un nivell de patiment elevat que poden derivar en trastorns depressius o d’ansietat i altres trastorns afectius.

+ info

Grups terapèutics

Grups terapèutics d’Habilitats Socials (HHSS), Habilitats Comunicatives (HHCC), Autoestima i Gestió Emocional.
Els grups terapèutics consisteixen en sessions grupals d’infants i adolescents d’edats similars on els entrenem en l’adquisició de diverses estratègies psicològiques que contribueixen al benestar emocional.

+ info