Famílies

La família és un dels pilars bàsics que ens configuren la personalitat. Educar no és fàcil i sovint es té la percepció que, cada vegada, és més difícil. Tot i així, hi ha uns estils educatius ben estudiats i definits que contribueixen al desenvolupament harmònic dels nostres fills i filles.
Paral·lelament, els canvis de cicle dels membres de la família poden viure’s com un creixement familiar però també poden ser font d’incerteses i conflictes amb la parella o els fills i filles. L’assessorament psicològic permet comprendre millor la situació, restaurar la comunicació i millorar les relacions interpersonals.

La Fundació Institut de Psicologia ofereix un espai d’orientació on pares i mares amb fills i filles d’edats similars intercanvien experiències i coneixements amb professionals de l’educació i psicòlegs especialitzats que els donen pautes educatives. Aquest espai es realitza en forma de xerrades, col·loquis i grups de famílies. També es pot sol·licitar una visita individual per a l’assessorament professional en situacions concretes que la família consideri que els pot resultar enriquidor.