Avís legal

1. Avís legal i acceptació

Aquest Avís Legal regula l’ús del portal d’Internet www.institutpsicologia.cat (d’ara endavant, “Portal”) que la Fundació Institut de Psicologia (d’ara endavant “Titular”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. 

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. 

El Titular es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i condicions requerides per a la utilització del Portal i els Serveis.

2. Informació general

El Titular d’aquest web és la Fundació Institut de Psicologia, amb domicili social a Barcelona, Av. República Argentina, 182, baixos; inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 2425 i proveïda de C.I.F. G-64471998.

3. Condicions d’accés i utilització del portal

3.1. Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. 

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers. 

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels elements que conté (que inclouen, entre d’altres, imatges i textos) pertanyen al Titular.

3.2. Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Titular pugui patir, directament o indirecta, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’Avís Legal o de la llei, en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:  

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del Titular dels corresponents drets o resulti legalment permès. 

(b) suprimir, manipular o alterar de qualsevol forma el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del Titular.

3.3. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines del Portal i als Serveis

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal hauran de complir les condicions següents:

(a) no es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Titular, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;  

(b) no es declararà ni es donarà a entendre que el Titular ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit els serveis posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç; 

(c) la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris als drets de tercers. 

L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Titular i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis.

4. Protecció de dades personals

En cas que els Usuaris hagin de proporcionar al Titular certes dades de caràcter personal (d’ara endavant “Dades Personals”), segons el que preveu la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Fundació Institut de Psicologia posa en coneixement que les dades de caràcter personal s’incorporaran a un fitxer degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, respectant en tots els casos la confidencialitat de la informació facilitada; tampoc no seran emprades per a qualsevol altra finalitat que no sigui atendre la sol·licitud ni cedides a tercers sense consentiment previ. 

En qualsevol cas, l’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit a Fundació Institut de Psicologia, Av. República Argentina, 182, baixos, Barcelona 08023; o per correu electrònic a institut@ipsicologia.cat

Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

5. Inexistència de llicència

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del Titular sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal atribueix a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i continguts.

6. Ús de cookies

El Titular podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a preferències determinades per un Usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que es guarden en els equips informàtics de l’Usuari de forma imperceptible. 

Cada vegada que l’Usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi del moment en què això succeeix.

7. Jurisdicció i legislació aplicable

Les Normes d’Ús que es troben en el present Avís Legal es regeixen per la Llei espanyola i, si s’escau, l’autonòmica. Tant el Titular com els Usuaris del Portal estan d’acord en el fet que per a qualsevol discrepància que pugui sorgir pel que fa a la interpretació, compliment i/o execució de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.