Com ho fem

El model d’intervenció

La intervenció psicològica es fonamenta en una diversitat de models psicològics; per això, coexisteix una oferta de teràpies àmplia i diversa. Sovint, quan s’ha de triar un psicòleg infantojuvenil o d’adults les persones se senten desorientades perquè no saben quina opció és la més recomanable ni on poden trobar professionals de qualitat.

La Fundació Institut de Psicologia treballa seguint les orientacions de les guies de la bona pràctica clínica. Són guies nacionals i internacionals que recullen les conclusions de tots els estudis publicats en revistes científiques de prestigi per indicar als professionals com s’ha d’avaluar i tractar cadascun dels problemes psicològics descrits en la literatura científica. D’aquesta manera, a la Fundació Institut de Psicologia oferim tractaments basats en l’evidència que s’han demostrat eficaços i eficients.

Per tant, en la major part dels casos, els nostres tractaments no són de llarga durada. En funció de la severitat i dels problemes associats, poden durar entre 2 i 10 mesos. Comencem amb sessions setmanals d’una hora i, quan apareixen les millores, les espaiem a sessions quinzenals de seguiment, prèvies a l’alta terapèutica. Només amb els trastorns crònics del neurodesenvolupament (autisme o el desenvolupament de la capacitat intel·lectual) o el dany cerebral, oferim tractaments adequats a les necessitats de cada moment del cicle vital amb moments de major o menor intensitat de les intervencions.

La major part dels tractaments que han demostrat eficàcia i mantenen els efectes positius de la teràpia al llarg del temps parteixen del model cognitivoconductual. Per això, la Fundació Institut de Psicologia fonamenta les seves intervencions en aquest model i en les teràpies de 3a i 4a generació.

Oferim tractaments estructurats, on la relació entre el pacient i el psicòleg és de col·laboració, definint conjuntament els objectius que es volen aconseguir. Ens centrem en els problemes actuals i en els factors que fan que es mantinguin en el moment present.

Realitzem intervencions terapèutiques personalitzades que tenen com a finalitat donar les eines necessàries per prevenir, reduir o eliminar un problema, i ensenyem i potenciem comportaments adaptatius.

Amb el tractament psicològic s’aprèn a identificar pensaments, emocions i comportaments que són perjudicials i cal modificar per millorar i obtenir un major benestar.