La Fundació

La recerca del benestar ens caracteritza com a persones. Per aconseguir-ho cal desenvolupar estratègies que ens permetin trobar l’equilibri personal i aprofitar les oportunitats que se’ns presenten.

A la Fundació Institut de Psicologia (FIP) ens preocupen les persones en cada moment del seu cicle vital. La nostra voluntat és ajudar a l’estabilitat emocional, acompanyar les persones en els processos de canvi, oferir tractaments eficaços per als trastorns psicològics/psiquiàtrics, estenent una mà professional i propera que faciliti la superació de les dificultats.

Tenim un coneixement profund de les diferents etapes de la vida –infantesa, adolescència i adultesa–, les seves característiques i necessitats, i les eines adients per proporcionar el suport que cal per superar els obstacles i ajudar al desenvolupament personal.

Per això, a la Fundació Institut de Psicologia oferim serveis de psicoteràpia, psiquiatria, psicopedagogia, logopèdia i neuropsicologia, presencials a la seu de Barcelona i en línia des d’allà on siguis. El nostre equip de professionals t’acompanya amb una atenció personalitzada basada en l’evidència científica per ajudar-te i millorar el teu benestar psicològic.

#ComptaAmbNosaltres

Història

La Fundació Institut de Psicologia es va crear l’any 2006. Som una institució sense ànim de lucre, que neix impulsada per la Fundació Collserola amb la voluntat de crear sinergies entre el món de la pedagogia i el de la psicologia per ajudar els infants, els adolescents, els adults i les seves famílies. Amb el temps, s’ha consolidat com un centre sanitari d’atenció psicològica de referència que ofereix suport a les persones al llarg de tot el cicle vital, des de les primeres etapes del desenvolupament fins a l’edat adulta.
Constem en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut (E08582687) com a centre sanitari polivalent amb serveis de foniatria, logopèdia i salut mental.

Missió i valors

La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones i el seu entorn. Som un equip humà proper, interdisciplinari i especialitzat que treballa de forma coordinada per cobrir totes les necessitats que tenen les persones que ens consulten.
Els valors que vertebren la nostra manera de ser i fer són la professionalitat, el compromís, la proximitat i el rigor. Treballem per donar la resposta més ajustada i eficient a les necessitats de les persones que atenem, amb una actitud de servei propera i càlida.