Escoles

La Fundació Institut de Psicologia des dels seus orígens ha estat vinculada a centres educatius. De fet, va néixer amb l’esperit d’unir sinèrgies entre el món educatiu i l’àmbit de la psicologia. L’equip de professionals de la Fundació té una àmplia experiència en la col·laboració, assessorament i coordinació amb equips docents. Oferim un ampli catàleg de serveis adreçats a potenciar l’educació per a la salut a les escoles, la formació de professionals de l’ensenyament i de famílies.

Col·loquis, Conferències, Tallers adreçats a pares i mares en l’entorn escolar

Apropem a les famílies els temes que els interessen per tenir més informació sobre educació, millorar la gestió diària i les relacions familiars, entendre millor els fills i filles i contribuir al seu benestar emocional.

Tallers de prevenció i promoció de la salut

A petició dels centres escolars, ens desplacem a les escoles i organitzem tallers i activitats per fomentar actituds saludables i elaborem materials sobre temes d’interès vinculats a la prevenció i la promoció de la salut. Alguns dels tallers que realitzem són educació afectiva i sexual, prevenció de consums de tòxics, adolescència o com resistir la pressió de grup, entre d’altres. + info

Orientació acadèmica i professional

Acompanyem els joves que han de triar estudis o orientar-se en el món professional, aportant eines d’autoconeixement i reflexió a més d’informació sobre les alternatives que tenen. Així poden prendre decisions de forma conscient i informada.

Cursos de formació per a professorat

Oferim formació a personal docent per apropar el coneixement i avenços en el món de la psicologia i la neurociència per contribuir de manera conjunta a la promoció de la salut, el benestar emocional de l’alumnat, la detecció dels trastorns del neurodesenvolupament i la intervenció adequada dels alumnes amb necessitats educatives específiques.

Assessorament a equips docents

Ajudem el professorat i els equips directius a resoldre problemàtiques que poden sorgir en l’exercici de la professió. Assessorem especialment per l’atenció d’alumnes amb autisme, problemes de conducta, trastorns de l’aprenentatge i TDAH.