Unitat de Comunicació, Llenguatge i Logopèdia

En aquesta unitat atenem nens i nenes que, en el procés de desenvolupament de la parla i el llenguatge, presenten dificultats en l’articulació dels sons i persones que presenten algun trastorn de la comunicació. Aquests trastorns fan referència a la dificultat en la parla, la comunicació i el llenguatge o a la combinació d’alguns d’ells. Això pot manifestar-se en l’articulació de les paraules, el llenguatge escrit, la comprensió i participació en la comunicació verbal i no verbal o en la pragmàtica del llenguatge, com en el Trastorn de la Comunicació Social. Aquests trastorns poden afectar les habilitats socials i la interacció amb els altres.

Es desconeix la causa dels trastorns de la comunicació però la recerca suggereix que tenen un component genètic hereditari important. Sovint, entre el 50% i 70% dels infants amb trastorns de la comunicació tenen un o més membres de la família, normalment pares o germans, que també van tenir dificultats en la infància per a desenvolupar el llenguatge. Alhora, es tracten dificultats derivades de dany cerebral adquirit.
Els primers signes d’alerta d’una dificultat en l’àrea de la comunicació apareixen abans dels quatre anys. Cap als dos anys d’edat, els nens i nenes adquireixen la capacitat d’unir paraules formant petites frases i el vocabulari arriba al voltant de les 50 paraules intel·ligibles. Aquest criteri és important per detectar un retard en l’adquisició de la parla.

El diagnòstic dels trastorns de la comunicació l’ha de fer un equip de professionals experts. En primer lloc s’ha de recollir, a través de la història clínica, la informació perinatal i com ha estat el desenvolupament i la conducta des del naixement fins a l’actualitat. Després cal realitzar un estudi neuropsicològic, que consta d’una bateria de proves estandarditzades i qüestionaris, per objectivar les dificultats concretes del nen o nena. És indispensable la valoració per part de l’equip de logopèdia per determinar les dificultats en totes les dimensions del llenguatge.

Per al tractament dels trastorns de la comunicació, és fonamental una coordinació entre família, professorat i professionals de la parla o del llenguatge i de la salut mental. Calen tractaments individualitzats que incloguin estratègies de rehabilitació per augmentar les destreses de comunicació en les àrees de dèficit i estratègies per potenciar les fortaleses de cara a minimitzar el dèficit en la comunicació.
A la Fundació Institut de Psicologia comptem amb un equip ampli de logopedes especialitzat que atenen els infants amb aquestes dificultats a la mateixa escola o a les nostres instal·lacions. Logopedes i psicòlegs treballem de manera coordinada per atendre cada cas segons les seves necessitats.