Alteracions de conducta

Les alteracions conductuals suposen un estrès important per a les famílies i són un factor de risc per al desenvolupament normatiu d’infants i joves.

Hi ha diferents moments evolutius -cap als 2-3 anys i a l’adolescència- que es caracteritzen per la presència de conductes de desafiament i desobediència. En ocasions, la severitat de les alteracions del comportament, la freqüència i la intensitat de les conductes pertorbadores fan que la gestió d’aquests infants i joves sigui realment difícil. Posen a prova la capacitat parental de la família i requereixen una intervenció especialitzada que assessori i guiï, a pares i mares, en la intervenció educativa. Paral·lelament, cal ajudar els fills i filles a autocontrolar-se, gestionar les emocions i millorar la conducta.

Sovint, aquests infants i adolescents són titllats de maleducats i les famílies pateixen la incomprensió de l’entorn. Els estudis i la recerca constaten que hi ha trastorns conductuals que no depenen només del sentit comú a l’hora d’educar. En canvi, es relacionen amb temperaments difícils de manejar que es presenten en forma de Trastorn Negativista Desafiant o Trastorns de Conducta en els quals és imprescindible una intervenció primerenca que dificulti la progressió cap a conductes delictives, consums de tòxics problemàtics o trastorns de personalitat antisocial.

La Fundació Institut de Psicologia ha col·laborat en diversos projectes de recerca que han estudiat les trajectòries evolutives d’aquests nens i nenes i els tractaments més adequats. Estem especialitzats, per tant, a ajudar les famílies i els seus fills i filles a millorar la conducta.