Tornar enrere
13 Desembre — 2023
Grups d’Habilitats Comunicatives
Grups d'Habilitats Comunicatives

Els grups d’habilitats comunicatives s’adreça a infants i joves amb TEA o amb Trastorn de la Comunicació Social (TCS). Aquests infants i joves es caracteritzen per una alteració en el desenvolupament de la competència social per una afectació en el processament de la informació que prové dels estímuls socials. És per això que, els joves amb TEA, mostren dificultats de cognició social, de comprensió de contextos socials que es concreten en dificultats per iniciar una conversa o respondre els companys de forma apropiada, interpretar els senyals no verbals, modular el contacte visual, ajustar la conducta al context social o comprendre els punts de vista i els sentiments dels altres.

Les sessions inclouen una part d’instrucció teòrica i una part pràctica de representació de rols i assaig de les habilitats apreses, i per últim, una part de retroalimentació per ajudar-los a adquirir i practicar habilitats per promoure les interaccions comunicatives positives amb els companys en el seu entorn natural. Al llarg de les sessions, utilitzem diferents estratègies metodològiques per facilitar el procés d’aprenentatge de les noves habilitats.

Entre les tècniques que s’utilitzen destaquem:
– Suports visuals.
– El vídeomodelatge i el modelatge.
– L’entrenament i la pràctica dirigida.
– El rolplaying.
– El reforç positiu.
– L’entrenament en “lectura mental”.
– Les històries socials.
– Les historietes en forma de còmic.