Tornar enrere
09 Novembre — 2023
Grups d’autoestima
Grups d'Autoestima

Els grups d’autoestima s’adrecen a infants i adolescents amb dificultats per mantenir un bon nivell d’autoestima. Quan no se senten a gust amb la seva persona i es mostren molt sensibles a qualsevol correcció o realitzen comentaris negatius o crítics sobre ells mateixos de forma sistemàtica, poden desenvolupar conductes de risc i alterar-los l’estat d’ànim o les relacions.

L’autoestima és la capacitat que tenen de valorar-se i acceptar-se a si mateixos. Es va construint des de la infància i va evolucionant i canviant al llarg del desenvolupament a partir de les experiències i vivències. Una bona autoestima repercuteix en la forma d’actuar amb els altres, amb l’entorn i amb nosaltres mateixos. Els infants i joves amb una bona autoestima se senten més satisfets amb ells mateixos, més segurs en les relacions socials i tenen una capacitat més gran per afrontar situacions difícils o problemàtiques. Gaudir d’una bona autoestima es considera un factor protector de psicopatologia que contribueix a tenir pensaments i sentiments més adaptatius i un bon estat d’ànim.

Tenir una baixa autoestima és una font de patiment i es considera un factor de risc per desenvolupar diferents problemes psicològics, com ara els trastorns de l’estat d’ànim, els trastorns de la conducta alimentària, l’ansietat social i el consum de substàncies.