Maite Pérez Araéz

Psicologia clínica

Psicòloga infantojuvenil especialitzada en el tractament, seguiment i valoració de programes individuals d’atenció psicològica per a infants i joves; la coordinació i assessorament i seguiment a les famílies, centres educatius i professionals de suport domiciliari. Tinc el Grau en Psicologia i el màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil per la Universitat Autònoma de Barcelona i el màster en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya.

Soc especialista en trastorns del neurodesenvolupament i sempre m’he sentit, en especial, molt lligada professionalment als trastorns de l’espectre autista (TEA) en infants, adolescents i adults. Aquest lligam m’ha permès especialitzar-me en la intervenció d’aquest trastorn aplicant procediments específics (PECS, ABA, TEACCH, Denver, Anàlisi de conducta aplicada i Schaeffer). La meva professió és la meva vocació, gaudeixo molt realitzant l’acompanyament en el procés d’intervenció. El meu objectiu és millorar la comprensió d’un mateix, buscant el màxim grau d’autonomia i benestar socioemocional. També m’apassiona realitzar assessorament i seguiment en l’àmbit d’inserció laboral i treball amb suport, àmbit amb el qual estic totalment vinculada i compromesa.  

Actualment combino la meva pràctica clínica a la Fundació Institut de Psicologia amb la pràctica educativa en centres educatius com a especialista i referent dels alumnes amb TEA. Prèviament he col·laborat en diferents entitats de l’àmbit clínic, social i psicoeducatiu. Durant molts anys he tingut l’oportunitat de treballar en centres ocupacionals de persones amb autisme d’elevada necessitat de suport, on es desenvolupaven processos de treball prelaborals i activitats per a la inserció sociolaboral.

FORMACIÓ I ACREDITACIONS

Màster en Psicopedagogia. Universitat Oberta de Catalunya (En curs)

Màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil. Universitat Autònoma de Barcelona (2019) 

Expertesa en Teràpia Familiar Sistèmica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (2017)

Grau en Psicologia. Universitat de Barcelona (2015) 

Diverses formacions relacionades amb el TEA: Observació i diagnòstic (ADOS-2), Entrevista per al diagnòstic (ADI-R), Adolescència i edat adulta, Intervencions psicosocials d’aplicació grupal, Habilitats socials en entorns naturals en TEA, Fòbies i ansietat, Comunicació i llenguatge, Habilitats mentalistes (ToM), Els desordres sensorials, Ocupació i treball, Flexibilitat i estils cognitius, Tecnologia i TEA, TEA amb grans necessitats de suport, Sexualitat i afectivitat, Intervenció en habilitats pragmàtiques o Actualització en trastorns del TEA. També m’he format en Sistemes Alternatius i Augmentatius de comunicació (SAAC) com ara el Sistema de Comunicació per Intercanvi d’Imatges (PECS) i la Transició de PECS a altres dispositius de comunicació.