Estela Torvisco Valares

Psicologia clínica

Estic especialitzada en trastorns del neurodesenvolupament i, concretament, en el trastorn de l’espectre autista (TEA): administració i correcció de proves estandarditzades, dinamització de grups d’habilitats socials, habilitats comunicatives i gestió emocional amb adolescents amb TEA i donar pautes per a les famílies o tasques de prevenció i assessorament a escoles, fent un treball multidisciplinari amb l’entorn educatiu i centres de salut que intervenen amb el pacient, supervisant els professionals del centre de referència i coordinant altres professionals que intervenen en els casos.

Soc Màster en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Psicopedagogia per la Universitat Alfonso X el Sabio i Grau en Psicologia per la Universitat de Barcelona. 

També m’he especialitzat en el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), en els trastorns d’aprenentatge, problemes de conducta, síndrome alcohòlic fetal (SAF) i trastorns de l’estat d’ànim i realitzo intervenció i avaluació en nens i adolescents. 

Prèviament a la meva incorporació a l’equip de la Fundació Institut de Psicologia, havia treballat en altres centres d’atenció psicològica, havia realitzat reeducacions psicopedagògiques i havia estat psicòloga clínica de referència de centres terapèutics d’hospitalització de trastorns greus del neurodesenvolupament.

FORMACIÓ I ACREDITACIONS

Màster universitari en Psicopedagogia. Universidad Alfonso X el Sabio (2023)

Formació Introductòria EARLY START DENVER MODEL organitzada per Mas Casadevall i el Mind Institute (2023)

Jornades Internacionals sobre Autisme, Neurodesenvolupament i Salut Mental. EDAI (2022)

Actualització en intervencions psicosocials d’aplicació grupal en els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme. HSJD (2020)

Curs Pyramid PECS Nivell 1 (2018)

Màster universitari en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil. Universitat Autònoma de Barcelona (2016)

Formació en Trastorn Específic del Llenguatge. (2016)

Acreditació clínica per a l’administració de l’ADI-R i l’ADOS-2. HMT (2016)

Actualització en epidemiologia i etiologia de l’autisme a Europa. Intervenció precoç basada en l’evidència. Universitat Internacional Menéndez Pelayo (2016)

Jornades sobre Trastorn de l’Espectre Autista: Detecció, Orientació diagnòstica i intervenció. (2015)

Grau en Psicologia. Universitat de Barcelona (2014)