Acompanyament en processos adaptatius

Acompanyament en situacions de dol, divorcis i altres processos adaptatius

Malauradament, al llarg de la vida ens hem d’afrontar a pèrdues i canvis vitals que comporten un gran patiment. L’acompanyament professional ajuda a entendre i acceptar com ens sentim, què pensem i què fem amb aquest dolor per transitar per aquests processos de la millor manera possible, evitant que el malestar es cronifiqui o comporti nous conflictes i problemes.

Quan es tracta de la mort d’un dels progenitors d’un infant, cal assessorament per saber com donar una notícia per la qual ningú no se sent preparat i saber com fer-los participar del comiat. Així mateix, quan una parella s’està plantejant una separació, també és molt recomanable cercar el consell especialitzat. Quan s’afronten aquestes situacions, si es fan les coses de manera adequada es pot evitar molt patiment, no només dels fills i filles, sinó també dels progenitors. La majoria de nens i nenes i adolescents superen sense seqüeles les separacions i accepten les noves estructures familiars. Tanmateix, per facilitar que això sigui així cal assessorar-se per saber com  explicar la situació als fills i saber com organitzar-se de la millor manera. Tots els recursos que ajudin a evitar conflictes en general, conflictes de lleialtat en particular,  i patiment emocional són absolutament imprescindibles.

Habitualment, en totes aquestes situacions es genera molt de soroll, familiars i amics aconsellen amb la millor de les intencions i els professionals del dret de família assessoren des la seva perspectiva.

A la Fundació Institut de Psicologia t’oferim un espai neutral dins del context de la salut, fonamentant-nos exclusivament en els coneixements de la psicologia i la salut mental, i considerant les particularitats de cada cas amb el respecte, la calidesa i l’empatia imprescindibles en moments tan delicats, amb l’objectiu d’assessorar i dur a terme una intervenció que afavoreixi el benestar emocional de tots els afectats.