Alteracions emocionals

Les emocions són fonamentals per sobreviure. Ens proporcionen alegria i benestar i, també, respostes adaptatives a situacions que requereixen de reaccions ràpides; ens ajuden a establir vincles afectius, a socialitzar-nos i a motivar-nos cap a diferents aprenentatges i experiències. Hi ha ocasions que apareixen estats persistents on la tristesa i la por s’instal·len en la nostra vida provocant un nivell de patiment elevat que poden derivar en trastorns depressius o d’ansietat i altres trastorns afectius.

Antigament es pensava que els nens i nenes no patien aquests trastorns. Actualment, ningú no en nega l’existència en la infància i l’adolescència. És més, s’ha constatat que l’adolescència és un període d’especial vulnerabilitat.

Els psicòlegs infantojuvenils estem especialitzats a afavorir estratègies d’autoregulació emocional i a implementar tractaments eficaços que ajuden a remetre aquestes alteracions emocionals i a afrontar situacions que generen ansietat o tristesa. El tractament en aquestes edats proporciona eines de gestió emocional que els seran útils al llarg de tota la vida.