Clàudia Manuel Braojos

Psicologia clínica

Psicòloga sanitària infantojuvenil amb àmplia experiència en l’àmbit de la psicopatologia infantil i especialitzada en el trastorn de l’espectre autista (TEA). Després de graduar-me en Psicologia a la Universitat Ramon Llull, vaig iniciar l’especialització amb el Postgrau Autisme: Diagnòstic i Intervenció de la Universitat de Barcelona del qual he anat cursant les diverses actualitzacions. Posteriorment, he realitzat formacions en eines específiques d’avaluació (ADI-R i l ADOS-2) i mètodes d’intervenció (mètode TEACCH, Denver, funcions executives, pragmàtica del llenguatge, etc.).

El meu interès per la infància i l’adolescència m’ha portat a assistir a congressos i cursos amb l’objectiu de mantenir-me actualitzada i en constant evolució. A més a més, m’he format en l’atenció a la primera infància i en l’assessorament i treball amb les famílies. 

He coordinat serveis d’atenció a les persones amb autisme, trastorns del neurodesenvolupament i de comportament. Realitzo tallers i xerrades sobre criança, noves tecnologies i gestió emocional a joves, famílies i equips educatius.

FORMACIÓ I ACREDITACIONS

Curs d’experts en Actualització en Autisme. Universitat de Barcelona (2023)

Màster universitari en Psicologia General Sanitària. UNIR (2021)

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família. Institut de formació contínua IL3. Universitat de Barcelona (2018)

Postgrau en Autisme: Diagnòstic i Intervenció. Universitat de Barcelona (2017)

Grau en Psicologia, menció en Psicologia de la Salut. Universitat Ramon Llull (2016)

Acreditacions en l’actualització de l’ADOS-2, l’escala d’observació pel diagnòstic de l’Autisme-2 (2017) i en l’Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) (2017).

Formació en mètode TEACCH (2017), comunicació i llenguatge en nens no verbals (2017), TDAH (2018), funcions executives (2019), pragmàtica del llenguatge (2019), estratègies d’intervenció de gestió emocional en nens (2022) i curs d’intervenció precoç naturalista: principis i estratègies basades en el Model Denver (2019)