TDAH en adults

Tot i que el TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament que es manifesta a la infància, en aproximadament un 50% dels casos, persisteix a l’edat adulta. Fa anys no hi havia la tradició ni els coneixements per detectar el TDAH. En conseqüència, hi ha adults que porten tota una vida bregant amb les dificultats que aquest trastorn comporta sense haver rebut ni el diagnòstic ni el tractament adient.

La vida adulta requereix d’un exercici constant de planificació, gestió dels temps, autocontrol emocional, planificació del temps, resolució de problemes, concentració i atenció als detalls. Aquests aspectes depenen del desenvolupament de les funcions executives que és la dificultat nuclear del TDAH. Un dèficit en el desenvolupament de les funcions executives pot interferir i deteriorar considerablement la vida de la persona, en les seves diferents àrees, des de les relacions personals al rendiment laboral. Habitualment, degut a la persistència dels símptomes al llarg dels anys, poden aparèixer altres conseqüències negatives en l’adult com afectació important de l’autoestima; simptomatologia ansiosodepressiva; canvis d’humor i sensibilitat a la crítica; baixa tolerància a la frustració i a l’avorriment; greus dificultats en la planificació, l’organització i el compliment de tasques; problemes en l’administració econòmica i problemes en la relació amb els altres.

Així, els adults amb TDAH que no han estat diagnosticats ni tractats han estat patint per aquest trastorn de manera crònica des de la infantesa. Els símptomes específics, com la distractibilitat, la desorganització, la dificultat per fer tasques seqüencials i la impulsivitat, poden haver impedit que les persones hagin pogut aprendre o puguin utilitzar habilitats d’afrontament eficaces.

A causa d’aquests símptomes, les persones amb aquest trastorn tenen un baix rendiment sostingut o altres experiències que poden etiquetar o percebre com a “fracassos”. Aquesta història de fracassos pot fer que les persones amb TDAH desenvolupin creences negatives sobre si mateixos, així com pensaments desadaptatius quan intenten realitzar i portar a terme certes tasques de forma eficaç. Aquests pensaments i creences negatius poden tenir un efecte negatiu en l’autoestima de la persona i, fins i tot, els poden provocar alteracions de l’estat d’ànim (depressió, culpa o ansietat).
A la Fundació Institut de Psicologia estem especialitzats en l’avaluació i el tractament del TDAH al llarg del cicle vital des de la perspectiva interdisciplinària que requereix el tractament eficaç.