Grups d’Habilitats Socials

Els grups d’habilitats socials s’adrecen a infants i adolescents que poden mostrar-se tímids i sentir-se incòmodes en situacions socials, especialment quan han de defensar els seus … Llegir més

Grups d’Habilitats Comunicatives

Els grups d’habilitats comunicatives s’adreça a infants i joves amb TEA o amb Trastorn de la Comunicació Social (TCS). Aquests infants i joves es caracteritzen per … Llegir més